Toiminta


Pyrimme kaikissa toiminnoissamme lapsilähtöiseen ajattelutapaan. Jokainen lapsi huomioidaan yksilönä ja hänen mielipiteitään kuunnellaan. Kunnioitamme sekä toisiamme, että ympäröivää luontoa. Korostamme leikin lapsen kehityksen tukena.

Lapsilähtöisyys päiväkoti Hepokatissa:

 • jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa
 • toiminta lapsesta lähtevää, suunnittelu yhdessä lasten kanssa tapahtuvaa
 • lapsen mielipidettä kunnioitetaan ja kuunnellaan
 • oppimisympäristö luodaan lapsilähtöiseksi; oppimisvälineet aina lasten saatavilla
 • kasvattajan roolina lapsen luontaisen opinhalun ja uteliaisuuden tukeminen
 • lapset tasa-arvoisia
 • tiivis yhteistyö lasten vanhempien kanssa, kasvatuskumppanuus
 • leikin merkityksen korostaminen lapsen elämässä
 • lapsen temperamentin ymmärtäminen/sen huomiointi lapsen käsittelyssä

Hepokatissa lapset saavat toimia ja suunnitella päivänsä melko vapaasti; tiukkoja aikatauluja ei noudateta vaan lapset voivat mm. ulkoilla eri tahtiin. Ohjattua toimintaa ei järjestetä liikaa ja se perustuu vapaaehtoisuuteen. Lapsille annetaan mahdollisuus ”vain olla”, jos hän niin haluaa. Pyrimme kodinomaiseen oleskeluun ja toimimiseen; Hepokatti on paikka, jossa lapsi voi olla oma itsensä. Korostamme, että lapsen pitää saada olla oikeasti vielä lapsi.

Työkasvatus kuuluu olennaisena osana päiväkotimme arkeen, sillä lapset voivat halutessaan osallistua erilaisiin askareisiin. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa leipominen, pöydän kattaminen, pöytien pyyhkiminen, lehtien haravointi ym.

Useista päiväkodin käytännöistä esim. lasten päivälevosta päättävät lasten vanhemmat.

Päiväkoti Hepokatin arvoja ja tavoitteita:

 • onnellinen lapsuus, lapsen annetaan olla lapsi
 • fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus
 • oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus, lapsen yksilöllisyyden huomioiminen
 • toisten ihmisten, eläinten ja luonnon kunnioittaminen
 • erilaisuuden hyväksyminen, suvaitsevaisuus
 • elämänmyönteisyys, positiivinen ajattelu
 • pysyvät ihmissuhteet, hoitohenkilöstön pysyvyys
 • kodin kunnioittaminen, kasvatuskumppanuus
 • oikean ja väärän ymmärtäminen
 • lapsen hyvä itsetunto
 • luonto osana meitä
 • kiireettömyys
 • hyvät tavat, kohteliaisuus
 • kodinomaisuus
 • avoimuus ja rehellisyys
 • lapsen omatoimisuuden ja oma-aloitteisuuden tukeminen
 • lapsen fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten, motoristen sekä emotionaalisten taitojen kehittäminen (vrt. päivähoidon yleiset kasvatustavoitteet)

Leikki

Leikin avulla lapset muun muassa purkavat tunteitaan ja energiaansa ja oppivat sosiaalisia taitoja. Lasten yhteisissä leikeissä on sääntöjä, joiden avulla lapsi kehittää muun muassa omaa pettymyksensietokykyään, vuorovaikutustaitojaan sekä ryhmässä olemisen taitojaan.

Leikissä lapsen mielikuvitus kehittyy, mikä puolestaan kehittää muun muassa lapsen empaattisia taitoja. Lapsi on luontaisesti utelias, ympäristöään tutkiva, aktiivinen etsijä. Vapaassa leikissä lapsi uppoutuu omaan maailmaansa ja on siinä hyvin luova, motivoitunut ja keskittynyt.

Leikillä on suuri merkitys Hepokatissa. Pidämme leikkiä lasten tärkeimpänä toimintana lasten hoitopäivässä, joten pyrimme järjestämään leikille riittävästi aikaa sekä mahdollisuuksia sen toteuttamiseen. Kannustamme lapsia itse kehittämään ja keksimään leikkejä ja mieluisaa tekemistä. Annamme lapsille mahdollisuuden toteuttaa myös pitkäkestoisia leikkejä; esimerkiksi majaleikit saattavat kiinnostaa useita päiviä, joten niitä ei aina tarvitse siivota heti pois. Sallimme välillä ”rajutkin” leikit, jos ne pysyvät hallittuina ja turvallisina. Aikuisina seuraamme ja havainnoimme lasten leikkejä, että ne pysyvät turvallisina. Leikkiä havainnoimalla saamme tietoa lapsen kehitysvaiheesta ja mahdollisesta tuen tarpeesta. Leikkiä seuraamalla saamme myös arvokasta tietoa lasten sosiaalisista taidoista ja lasten vuorovaikutustaidoista. Olemme tarvittaessa ”käytettävissä” lasten leikeissä, vaikka olemmekin sitä mieltä, että toinen lapsi on lapselle paras leikkikaveri; korostamme vertaisryhmän merkitystä lapsen kehityksessä.

Yritämme innostaa ja ohjata lasta erilaisiin touhuihin ja leikkeihin. Pyrimme huomioimaan, että kaikilla olisi leikkikavereita ja mukavaa yhteistä tekemistä. Emme kuitenkaan tuputa tekemistä väkisin vaan lapsi voi halutessaan ”vaan olla”. Olemme tarkkoja, että lasten leikkejä ei häiritä ja sotketa vaan annetaan kaikille leikkirauha.

Hepokatin sisätilat ovat rajalliset, joten leikkien tulee olla sen mukaiset. Hepokatissa on erittäin runsaasti lautapelejä, palapelejä, oppimisvälineitä ja paljon muitakin leikkikaluja. Myös esimerkiksi pujottelu- ja hamahelmet ovat rajattomasti lasten käytettävissä. Muutenkin kaikki leikkivälineet, pelit ja askartelutarvikkeet ovat aina lasten saatavilla. Yläkerran parvella on tilaa koti- ja majaleikeille; ne ovatkin leikkeinä suosittuja.

Hepokatin piha-alue on erittäin suuri ja viihtyisä. Pihaa rajoittaa oja, joka onkin huippusuosittu leikkipaikka luonnontutkimis-, piileskely- ja kaivausleikkeineen. Hevostarhat luovat maisemaan oman viehätyksensä ja tarhojen viereinen hevoskenttä on paikka, jossa lapset voivat temmeltää vapaasti tai ajella rekoilla. Ulkona lapsilla on runsaasti tilaa ja mahdollisuus toteuttaa monenlaisia leikkejä; leikkimökki, hiekkalaatikko, kiikut ja pomppulauta ovat jokapäiväisessä käytössä. Suosituimpia leikkejä ovat luonnontutkiminen, puissa kiipeily, ”ojaleikit”, rekkahommat, hiekkalaatikkoleikit, kotileikit leikkimökissä, sähly, jalkapallo, hyppynarulla hyppiminen sekä kiikkuminen ja pomppulaudalla pomppiminen. Myös erilaiset pihapelit ja – leikit (esimerkiksi polttopallo, tervapata, peili ja väri) kiinnostavat lapsia.


Tutustu varhaiskasvatussuunnitelmaamme tästä >>
Päiväkotiin voi jättää
hakemuksia läpi vuoden.
Päiväkoti Hepokatti
Salmenrannantie 37 B,
74510 Iisalmi
paivakoti.hepokatti@gmail.com
Hepokatti puh. 040 963 1384
Katja Hyvönen puh. 050 353 7048